04.11.2019 तिवृष्टीमुळे मावळ लुक्यांतील भात शेतीचे झालेल्या नुकसानीची पाहणी संसदरत्न खासदार श्रीरंग आप्पा बारणे यांनी आज टाकवे,माऊ,वडेश्वर या गावात जाऊन केली सोबत