04.10.2021 चौक खालापुर येथे NH 4 रस्त्यावर सातत्याने होत असलेल्या अपघाता बाबत संबंधित आधिकारी व स्थानिक जिल्हापरिषद सदस्य मोतीराम ठोंबरे माजी सभापती शामभाई साळवी तसेच चौक ग्रामस्थ