04.10.2021 खोपोली नगरपरिषदेच्या वतीने नव्याने बसवलेल्या डॅा.बाबासाहेब आंबेडकर पुतळ्याचे अनावरण केंद्रीय साजकल्याण व सामाजिक न्याय राज्य मंत्री मा.ना.रामदास आठवले साहेब यांच्या हस