04.09.2019 राजस्थानचे राज्यपाल मा.कलराज मिश्र यांच्या समवेत.