04.06.2018 कर्जत तालुक्यातील अदिवाशी भाग तुंगी येथील ग्रुप ग्रामपंचायत आंभेरपाडा येथील सरपंच गुणाजी कोकाटे व इतर सदस्य यांचा