04.05.2021 आज Covixin कोरोना लसीचा दुसरा डोस घेतला.