04.01.2021 खोपोली नगरपरिषदेच्या कै.भाऊसाहेब कुंभार कुस्ती संकुल या इमारतीचे उद्घाटन रायगडच्या पालकमंत्री ना.आदिती तटकरे यांच्या हस्ते झाले या कार्यक्रम प्रसंगी