03.07.2021 प्राथमिक आरोग्य केंद्र लोहोप खालापुर रायगड या इमारतीचे उद्घाटन व्हीडीओ कॅान्फरंन्स द्वारे आरोग्य मंत्री मा.ना.राजेश टोपे यांच्या उपस्थितीत रायगडच्या पालकमंत्री मा.ना.आ