03.02.2019 #पिंपरी_चिंचवड #प्राधिकरण गणेश तलाव परिसरातील श्री.संत रोहीदास महाराज मंदिराच्या सभामंडप भूमिपूजन प्रसंगी भूमिपूजन समारंभ प्रसंगी