02.03.2019 खासदार श्रीरंग आप्पा बारणे यांच्या स्थानिक खासदार निधि व देहूरोड कॅन्टोमेंन्ट बोर्ड याच्या करण्यात येणाऱ्या कोटेश्वर वाडी