02.03.2019 खासदार श्रीरंग आप्पा बारणे यांच्या स्थानिक खासदार निधितून मावळ तालुक्यांतील माळवाडी,बेडसे,कडधे,यळसे,मळवंडी ठुले,ब्राम्हमोली,काले पवनानगर,महागाव या गावातील विविध विकास