01.10.2019 नवरात्रोत्सवा निमित्त श्री एकवीरादेवीचे दर्शन घेताना