01.09.2019 स्मार्ट सिटी कार्यालयाच्या उद्घाटनाच्या प्रसंगी