01.07.2021 जग् गूरू श्री संत तुकाराम महाराज पालखी प्रस्थान सोहळा श्री क्षेत्र देहू येथे संपन्न झाला या प्रसंगी खासदार छत्रपती संभाजीराजे भोसले व खासदार श्रीरंग आप्पा बारणे सहपत्न