01.06.2021 प्राथमिक आरोग्य केंद्र वडगांव मावळ(कान्हे)या कोवीड रूग्णालयास जानकीबाई बजाज स्वंस्थेच्या वतीने ॲाक्सिजन पॅंल्ट बसुन देण्यात आला याचे उद्घाटन