01.06.2018 लोणावळा येथील शिवसेना वलवन शाखेच्या उद्घाटन व कार्यकर्त्याचा शिवसेना प्रवेशा प्रसंगी