01.02.2021 आपल्या चिंचवड मधील १९७४ साली स्थापन झालेल्या वेताळनगर शिवसेना शाखेचे नुतनीकरण उद्घाटन प्रसंगी शिवसेना पदाधिकारी