10.06.2017 श्री. एकविरा ग्रामीण नागरी सहकारी पतसंस्था, कार्ला या पतसंस्थेच्या नूतन कार्यालयाच्या उद्घाटन समारंभ