मावळ तालुक्यांतील कोरोना स्थिती आणि उपाययोजनां बाबत खासदार श्रीरंग आप्पा बारणे यांनी आढावा बैठक