05.08.2017 देहूरोड शहरातील भूमिगत केबल टाकण्याच्या कामाच्या शुभारंभ प्रसंगी खासदार श्रीरंग आप्पा बारणे ,