12.08.2017 वळवली ता.पनवेल येथील खासदार श्रीरंग आप्पा बारणे यांचे स्थानिक निधीतून बांधण्यात आलेल्या सामाजिक सभागृह उद्घाटन