12.08.2017 बारवई पूल ते पोइंजे गाव, बारवई गाव ते विठोबा मंदिर ता. पनवेल येथील खा. श्रीरंग आप्पा बारणे यांचे प्रयत्नातून करण्यात आलेल्या अंतर्गत रस्त्याच्या