12.08.2017 कर्जत तालुका शिवसेना पदाधिकारी मेळाव्या प्रसंगी खा. श्रीरंग आप्पा बारणे, मनोहर भोईर आमदार , सौ रेखाताई ठाकरे