12.08.2017 अरवली गाव ता पनवेल येथील खा. श्रीरंग आप्पा बारणे यांचे स्थानिक खासदार निधीतून बांधण्यात आलेल्या गणपती विसर्जन घाट